Na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ukazał się dziś komunikat, w którym Prezydent Miasta poinformował o zmianie nazwy trzech bielskich ulic zarządzonej przez Wojewodę Śląskiego. Decyzje w sprawie dwóch z nich zostały zaskarżone do sądu w celu zbadania ich legalności.

Zmiany nazwy trzech ulic dokonał Wojewoda Śląski zarządzeniami zastępczymi wydanymi na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego z 1 kwietnia 2016. Dotychczasowa ulica „Dywizji Kościuszkowskiej” nosi teraz nazwę „Józefa Rymera”, ulica „Kazimierza Sumpera” przemianowana została na „Sierpniową”, a „I Armii Wojska Polskiego” to „Cichociemnych”.

Wejście w życie zarządzeń zastępczych Wojewody Śląskiego skutkowało wprowadzeniem zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju TERYT prowadzonym przez GUS, którego systemem składowym jest m.in. identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości i budynków.

- Zmiana ta wymusiła konieczność dokonania aktualizacji nazw ulic w rejestrze PESEL oraz w prowadzonym przez Prezydenta Miasta rejestrze mieszkańców zgodnie z ich nową nazwą w stosunku do osób, które posiadają adres zameldowania przy wyżej wskazanych ulicach, a także wprowadzenie zmian w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ewidencji gruntów i budynków - czytamy w komunikacie podpisanym przez wiceprezydenta Przemysława Kamińskiego.

Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego dotyczące ulic I Armii Wojska Polskiego oraz Dywizji Kościuszkowskiej ze względu na naruszenie zasady samodzielności gminy zostały zaskarżone do sądu administracyjnego w celu zbadania ich legalności. Postępowania w tych sprawach nie zostały jak dotąd zakończone.

Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

bb