Najistotniejszym okresem mającym kluczowy wpływ na kształtowanie się nawyków dziecka jest etap wczesnoszkolny. W miejscach takich, jak klub dziecięcy, przedszkole czy szkoła podstawowa dzieci od najmłodszych lat rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne. Jest to zarazem czas kształtowania przyszłych przyzwyczajeń żywieniowych, które będą im towarzyszyć przez całe życie, a nawet zostaną przekazane kolejnym pokoleniom.

Najistotniejszym okresem mającym kluczowy wpływ na kształtowanie się nawyków dziecka jest etap wczesnoszkolny. W miejscach takich, jak klub dziecięcy, przedszkole czy szkoła podstawowa dzieci od najmłodszych lat rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne. Jest to zarazem czas kształtowania przyszłych przyzwyczajeń żywieniowych, które będą im towarzyszyć przez całe życie, a nawet zostaną przekazane kolejnym pokoleniom.

Jak każdy wie, picie wody to zdrowy i dobry nawyk, który powinien być rozwijany i utrwalany od najmłodszych lat. W jego osiągnięciu na pewno pomogłoby zagwarantowanie łatwego dostępu do punktu czerpania wody pitnej na terenie każdej szkoły. Zmiany te zostały poruszone w najnowszym projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który obecnie jest w trakcie konsultacji społecznych i porozumień międzyresortowych.

Ważne zmiany, dobre nawyki

W Polsce brak jest pełnej sieci wodociągowej, co skutkuje utrudnionym dostępem do kontrolowanego źródła wody pitnej w placówkach oświaty. Tereny niepodłączone do sieci wodociągowej stanowią łącznie około 10 proc. obszaru kraju. Zaplanowane zmiany mają mieć korzystny wpływ na dalszy rozwój sieci. Celem, który temu przyświeca jest fragment uzasadnienia proponowanego rozporządzenia, a mianowicie: „zmiana nawyków żywieniowych uczniów przez zastępowanie słodzonych napojów wodą”.

Usprawnienie procesów dostępowych, a w konsekwencji dobre przyzwyczajenia picia wody będzie zatem miało pozytywny wydźwięk. Doprowadzi do tego, że z biegiem lat wyedukowany młody mieszkaniec Bielska-Białej nie tylko poprawi swój ogólny stan zdrowia, ale i odczuje skutki w późniejszym życiu. Drugim, równie istotnym aspektem jest edukacja ekologiczna - eliminacja opakowań plastikowych będąca wymogiem europejskiej strategii dotyczącej utylizacji tworzyw sztucznych, w tym plastiku. Jest to ważny element systemu ekologii, który będzie miał wpływ na życie naszych dzieci i późniejszych pokoleń.

Korzyści dla szkoły

Naprzeciw problemowi zapowiadanych zmian już w tym momencie wyszły dwie firmy: WATER SOLUTION POLSKA silnie wspierane przez znane z dobrej jakości filtry BRITA. Przygotowane przez firmy gotowe rozwiązania dla szkół wydają się spełniać wszystkie założenia i wymogi Ministra Edukacji Narodowej. W ich ofercie można znaleźć np.:

- urządzenia typu  poidełko czy dystrybutor wody zapewniające ciągły i niczym nie zakłócony dostęp do świeżej wody;
- wbudowane profesjonalne filtry BRITA, dzięki czemu woda jest na bieżąco oczyszczana z zanieczyszczeń, zyskując na jakości i smaku;
- alternatywne, automatyczne rozwiązanie nie angażujące pracowników placówki, jeśli chodzi o zamówienia, wymianę butli, jak i monitorowanie zapasów;
- gotowe projekty i ciekawe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń będących dystrybutorami wody pitnej,  dostosowane do infrastruktury placówek szkolnych;
- wyeliminowanie nadmiaru odpadów dzięki nie spożywaniu płynów w kolejnych nowych opakowaniach plastikowych.

 

Akcja „Podziel się wodą”

Wiele informacji dla lokalnych szkół, zwłaszcza z terenu Bielska Białej można znaleźć na stronie podzielsiewoda.pl. Tam też istnieje możliwość zgłoszenia placówki do udziału w nowatorskim przedsięwzięciu „woda pitna w szkołach”. Strona internetowa umożliwia nie tylko zapoznanie się ze szczegółami samej akcji, ale i kontakt bezpośrednio z jej organizatorami, którzy w mgnieniu oka wyjaśniają wszelkie niejasności.

Akcja „Podziel się wodą” to propozycja, która ma na celu zapewnienie dostępu do świeżej wody dla dzieci w trakcie nauki i wypoczynku. Woda jako element świadomej diety wpływa pozytywnie na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Działania edukatorskie wspierające propozycję MEN połączone z troską personelu szkolnego o promocję zdrowego trybu życia wśród młodego pokolenia wymagają dobrych rozwiązań dostępowych.  

Dlatego szkoły z Bielska-Białej, jak również z innych regionów województwa śląskiego będą mogły skorzystać z ciekawych propozycji współpracy z podzielsiewoda.pl. Zainteresowani udziałem w promocji mogą zgłosić szkołę do programu, uzyskując w ten sposób pierwszy miesiąc za darmo.

Uświadomienie każdemu dziecku, że jego organizm składa się w dużej mierze z wody jest kluczem do sukcesu. Wdrożenie w życie nowych nawyków jest kolejnym krokiem, możliwym tylko dzięki udostępnieniu narzędzi do wykorzystania zdobytej przez dzieci wiedzy. Dlatego zagwarantujmy wodę już dziś!

Artykuł sponsorowany