Ostatni budynek po bielskim browarze oraz objęte ochroną stylowe piwnice ze sklepieniami kolebkowymi wykonanymi z cegły nie zostaną rozebrane. Miejski konserwator zabytków zna wstępne plany nowego właściciela gruntu u zbiegu ul. Cieszyńskiej i Browarnej w Bielsku-Białej. Grupa INBUD nabyła działkę w sierpniu, ale cena transakcji objęta jest tajemnicą handlową.

Bielski browar zakończył produkcję w 1996 roku. Później Grupa Żywiec przez kilka lat bezskutecznie próbowała sprzedać obiekt aż w 2004 roku przekazała go za darmo utworzonej kilka miesięcy wcześniej Fundacji "Fortalicja Czemierniki" (darowiznę wyceniano wtedy na ok. 1,9 mln zł). Po trzech latach dawny browar zakupiła spółka deweloperska Comfortime.

Cena tajemnicą przedsiębiorstwa

Nowym właścicielem gruntu jest od kilku miesięcy Grupa INBUD z Bielska-Białej. Zarząd spółki potwierdza, że firma w sierpniu nabyła działkę o powierzchni ponad hektara przy ul. Browarnej i Cieszyńskiej (spółka celowa grupy, która stała się właścicielem terenu powołana została dwa miesiące wcześniej). - Cena transakcji objęta jest tajemnicą handlową i jest poufną sprawą pomiędzy kontrahentami - czytamy w piśmie, które otrzymaliśmy ze spółki.

Jakie są dalsze plany firmy wobec tego terenu? Władze spółki nie zdradzają zbyt wiele szczegółów. - Na obecnym etapie uzgodnień trudno nam jest mówić o konkretnych planach związanych z nieruchomością. Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji przyszłej zabudowy, działamy zgodnie i w porozumieniu m.in. z miejskim konserwatorem zabytków oraz innymi organami opiniującymi w trakcie procesu inwestycyjnego. Firma zapewnia, że jej wniosek o rozbiórkę piwnic nie obejmuje żadnego obiektu, który należy przeznaczyć do rewitalizacji.

Ostatni budynek po browarze

Bardziej rozmowny jest miejski konserwator zabytków Piotr Kubańda, który potwierdza, że spółka jako nowy właściciel terenu wystąpiła z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji zabudowy terenu po byłym browarze. - Przedstawiła wizualizację, na której adaptuje ostatni istniejący budynek po zespole browaru. Ustalono na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym i inwentaryzacji, że ochroną objęte są tylko stylowe piwnice ze sklepieniami kolebkowymi wykonanymi z cegły - mówi.

Konserwator zabytków wyjaśnia, że „piwnica składająca się z segmentów bezpośrednio przylega od strony wschodniej do budynku zabytkowego, a od południa zlokalizowana jest w linii zabudowy ul. Cieszyńskiej”. - W załączonym do warunków zagospodarowania projekcie budowlanym zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej inwestor na rysunkach parkingu już zaadaptował piwnice.

Urzędnik tłumaczy, że złożony w połowie listopada przez spółkę wniosek o wydanie pozwolenia technicznego na rozebranie piwnic dotyczy obiektów zlokalizowanych w głębi nieruchomości, a dopuszczonych do rozbiórki. - Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie prowadzone przez wydział urbanistyki i architektury (Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - przyp. red.) - kończy Piotr Kubańda (o nowym właścicielu ruin po browarze pisaliśmy TUTAJ).

Bartłomiej Kawalec

Na zdjęciu: zabudowania browaru w 2009 roku (przed wyburzeniami), fot. Marek Kocjan