W bielskim ratuszu miasto podpisze dziś umowę z firmą Eurovia na rozbudowę ul. Cieszyńskiej w ramach zadania „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Przekazanie placu budowy związane z rozpoczęciem inwestycji zaplanowano na 11 stycznia. Najpierw prace ruszą na odcinku od ul. Skrzydlewskiego do ronda Niemena oraz od ronda z Nowo-Międzyrzecką do Jaworzańskiej. Kierowców czeka kilkanaście miesięcy utrudnień!

Realizacja projektu przebudowy ul. Cieszyńskiej jest mocno opóźniona. Przez długi czas miasto nie potrafiło rozwiązać sporu z protestującymi mieszkańcami, którzy zaskarżyli decyzję środowiskową dla inwestycji do sądu administracyjnego. Jesienią 2018, po dwuletniej batalii, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację bielskiej gminie.

Znikną „wąskie gardła”

Zgodnie z projektem, zmodernizowany zostanie blisko 4-kilometrowy odcinek ul. Cieszyńskiej (oraz 4 km dróg lokalnych). Inwestycja ma rozwiązać problem gigantycznych zatorów ulicznych w godzinach szczytu. Istniejące tzw. wąskie gardła w centrum Wapienicy zmuszają kierowców do czasowego zatrzymania i spowalniają ruch. Skutkuje to uciążliwościami nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także - z powodu hałasu i emisji spalin - dla mieszkańców przyległych terenów.


(kliknij, aby powiększyć)

W ramach zadania przebudowanych zostanie siedemnaście skrzyżowań, w tym m.in. z Jaworzańską i Regera, Tańskiego i Wapienicką, Stawową i Szarotki (rondo turbinowe) oraz Jesionową. Powstaną zatoki autobusowe (m.in. z małym rondem na wysokości lotniska), ścieżki rowerowe, chodniki oraz ok. 1 km ekranów akustycznych. Rozbudowany zostanie most na rzece Wapienica oraz zbudowane zostaną dwa przejścia podziemne.

Pięć odcinków na placu budowy

Przebudowę ul. Cieszyńskiej podzielono na pięć odcinków, które biegną od Jaworza w kierunku centrum miasta. Pierwszy z nich wyznaczony jest od granicy z Jaworzem do nowego ronda ul. Cieszyńskiej i Nowo-Międzyrzeckiej, drugi od ronda z Nowo-Międzyrzecką do ul. Jaworzańskiej, trzeci od Jaworzańskiej do ul. Skrzydlewskiego, czwarty od Skrzydlewskiego do ronda im. Niemena, a ostatni - od ronda im. Niemena do Hulanki.

Wykonawca robót, firma Eurovia, w ofercie zaproponowała rozpoczęcie prac od odcinka IV (w ramach tego odcinka budowa nowego przejścia dla pieszych i rowerzystów) przy wyłączonym ruchu i objazdach ul. Spółdzielców oraz odcinka II przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego do centrum i objazdem przez „starą” Międzyrzecką, Przy Torach i nowym odcinkiem Międzyrzeckiej. Kolejne fronty robót to przedłużenia Tańskiego oraz odcinki V i III. Ostatni w kolejności będzie odcinek I.

Za tydzień przekazanie placu

W ciągu siedmiu dni od podpisania umowy wykonawca przedstawi inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia aktualny harmonogram realizacji prac inwestycyjnych. Przekazanie placu budowy zaplanowano na piątek, 11 stycznia. Po wydaniu polecenia rozpoczęcia robót wykonawca przystąpi do inwentaryzacji środowiskowej - przed wycinką drzew, a następnie rozpocznie wycinkę, żeby zdążyć przed okresem lęgowym ptaków (rozpoczyna się 1 marca).

Równolegle inżynier kontraktu otrzyma do zatwierdzenia materiały, które będą wykorzystywane na budowie, operat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). W tym czasie zostaną wykonywane przekopy kontrolne identyfikujące sieci podziemne. Po zatwierdzeniu harmonogramu wyznaczone będą terminy rozpoczęcia i zakończenia robót na poszczególnych odcinkach. Realizacja inwestycji potrwa 20 miesięcy, licząc od dnia przekazania placu budowy. Planowany koszt robót budowlanych to ok. 150 mln zł.

Bartłomiej Kawalec

Zakres inwestycji:
- rozbudowa ul. Cieszyńskiej (drogi wojewódzkiej) od ronda „Hulanka" do ronda z ul. Nowo-Miedzyrzecką długości ok. 4 km,
- budowa/przebudowa 17 skrzyżowań w ciągu ul. Cieszyńskiej, w tym z ulicami Jaworzańską i Regera, Tańskiego i Wapienicką; Stawową i Szarotki (ronda turbinowe) oraz Jesionową,
- budowa 13 zatok autobusowych,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa chodników,
- budowa ekranów akustycznych o długości ok. 1 km,
- budowa mostu na rzece Wapienica,
- budowa dwóch przejść podziemnych,
- budowa 13 przepustów,
- budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),
- budowa kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
- przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia,
- przebudowa sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnych,
- przebudowa urządzeń wodnych,
- łączna długość przebudowywanych dróg lokalnych wynosi również prawie 4 km.