Bielsko-Biała wyludnia się w dość szybkim tempie - wynika z najnowszych danych GUS. Na koniec pierwszego półrocza 2018 w naszym mieście mieszkało już tylko 171 277 osób, tj. o ponad 1,1 tys. mniej niż dwa lata wcześniej. Równocześnie z każdym rokiem rośnie wskaźnik osób znajdujących się w tzw. wieku poprodukcyjnym, a więc najstarszych bielszczan.

Ilu mieszkańców liczy Bielsko-Biała? Według danych GUS sporządzonych na koniec I półrocza 2018, w naszym mieście mieszka 171 277 osób, w tym 90 342 kobiety (na 100 mężczyzn przypada 112 kobiet). W ciągu dwóch lat stolica Podbeskidzia wyludniła się o ponad 1100 osób (w połowie 2016 roku w mieście zamieszkiwało 172 407 osób). Po raz ostatni ponad 180 tys. osób mieszkało w Bielsku-Białej pod koniec lat 90. ub. wieku. Od tamtej pory liczba mieszkańców systematycznie spada.

Jaka jest struktura wieku mieszkańców Bielska-Białej? W mieście żyje 29 497 osób w wieku przedprodukcyjnym (według metodologii GUS, to osoby do 18. roku życia), 99 612 w wieku produkcyjnym (mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem życia i kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia) oraz 42 168 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (mężczyzny od 65. roku życia i kobiety od 60.).

bak