Decyzją prezydenta Jarosława Klimaszewskiego powołani zostali pełnomocnicy do spraw współpracy z Radami Osiedli. Pełnomocnicy wyznaczeni dla wszystkich trzydziestu osiedli miasta są pracownikami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jak czytamy w zarządzeniu prezydenta Bielska-Białej, do obowiązków pełnomocników należy utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczoną Radą Osiedla, informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych przez miasto oraz podstawowych problemach miasta, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw prowadzonych przez Urząd Miejski oraz sporządzanie na polecenie prezydenta pisemnych informacji dotyczących współpracy z radami.

Wykaz pełnomocników w poszczególnych osiedlach:
Marek Stańco - Aleksandrowice
Aleksandra Kobus - Beskidzkie
Ewa Golik - Biała Krakowska
Jerzy Pieszka - Biała Północ
Jadwiga Młocek - Biała Śródmieście
Barbara Sadłek - Biała Wschód
Magdalena Sobczak - Bielsko Południe
Dorota Płonka - Dolne Przedmieście
Sabina Dutka-Behrendt - Górne Przedmieście
Aleksandra Podsiadlik - Grunwaldzkie
Miłosz Jastrząb - Hałcnów
Magdalena Chodyniecka - Kamienica
Jan Pacia - Karpackie
Irena Kalemba - Komorowice Krakowskie
Anna Zgierska - Komorowice Śląskie
Jerzy Bożek - Kopernika
Monika Kliś - Leszczyny
Sebastian Wach - Lipnik
Dorota Błasiak - Mieszka I
Ryszard Radwan - Mikuszowice Krakowskie
Ewa Swatek - Mikuszowice Śląskie
Anna Bielak - Piastowskie
Michał Kłusak - Polskich Skrzydeł
Katarzyna Mrowiec-Gierasińska - Słoneczne
Joanna Pawelec - Stare Bielsko
Danuta Przybyło - Straconka
Barbara Wawrzyczek - Śródmieście Bielsko
Piotr Sołtysek - Wapienica
Dariusz Mrzygłód - Wojska Polskiego
Tomasz Szlaga - Złote Łany
 
bak