Spółka PKP PLK planuje wycinkę kilkuset drzew wzdłuż torowiska w śródmieściu Bielska-Białej - alarmują społecznicy. Chodzi o obszar od dworca PKP w kierunku Teatru Polskiego oraz dalej do Sempołowskiej. - Nie można dopuścić do wycięcia drzew w ścisłym centrum miasta, stanowią one barierę przed hałasem i są niezwykle cenne w architekturze krajobrazu - apelują członkowie grupy Bielszczanie dla drzew.

Do końca roku może zostać wyciętych nawet kilkaset drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej od dworca PKP do Teatru Polskiego i dalej do Sempołowskiej - alarmują członkowie grupy Bielszczanie dla drzew. Ich zdaniem, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe chce skorzystać z możliwości, jakie daje jej ustawa o transporcie kolejowym. Zgodnie z przepisami, wycięte mogę zostać drzewa i krzewy rosnące nawet 15 m od osi torowiska.

- Nie można dopuścić do wycięcia drzew w ścisłym centrum miasta, stanowią one barierę przed hałasem (problem wszystkich mieszkańców kamienic sąsiadujących z torowiskiem). Są niezwykle cenne w architekturze krajobrazu naszego miasta, tworzą zieloną infrastrukturę i jedyną taką wyspę zieleni w tej części miasta - piszą społecznicy, którzy o sprawie zaalarmowali władze Bielska-Białej. Do tematu wkrótce powrócimy.

bak