Od kilku tygodni trwa rozbiórka jednego z nieczynnych kominów bielskiej elektrociepłowni. Realizująca kontrakt firma wyburzeniowa z Czech wykorzystuje koparkę, która pracuje na wysokości ponad 100 metrów nad ziemią. Rozbiórka wszystkich wyłączonych z użytku obiektów spółki Tauron Ciepło potrwa półtora roku.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów należących do spółki Tauron Ciepło wydał w czerwcu Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Rozebrane zostaną nieczynne obiekty i instalacje, w tym kominy o wysokości 120 i 160 m oraz budynki chłodni kominowej, kotłowni, maszynowni, nastawni, usług technicznych, rozdzielni, transformatorni, stacji uzdatniania wody, pompowni odżużlania, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, dyspozytorni odpopielania czy chłodni wentylatorowej.

Ogłoszony na początku roku przetarg na rozbiórkę obiektów po elektrociepłowni wygrała firma Mrozek a.s. To czeskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Bystrzycy k. Trzyńca specjalizuje się w pracach wysokościowych i wyburzeniowych. Umowę podpisano w kwietniu br. Zgodnie z planem, rozbiórka wszystkich nieczynnych obiektów ma potrać do wiosny 2021.

bak