W nowym roku czeka nas prawie dwukrotna podwyżka stawek opłat za odbiór śmieci! Jak wynika z projektu uchwały, który trafił już do radnych, od 1 stycznia 2020 roku za odbiór odpadów selektywnych bielszczanie zapłacą 26 zł od osoby. W przypadku odpadów nieselektywnych będzie to kwota 52 zł za osobę.

Zgodnie z projektem uchwały, od 1 stycznia 2020 roku opłata za odbiór odpadów selektywnych ma wynosić 26 zł od osoby, a nieselektywnych 52 zł (od 1 lutego 2018 stawki te wynoszą odpowiednio 14 zł i 30 zł od osoby). W przypadku gospodarstwa domowego 2- i 3-osobowego stawki wyniosą odpowiednio 52 i 78 zł, a przy 4-osobowym - 91 zł. Z każdą kolejną osobą będą rosły o 1 zł.

Podobne podwyżki stawek zaplanowano w przypadku odbioru odpadów nieselektywnych. W dwuosobowym gospodarstwie domowym będzie to opłata w kwocie 104 zł, trzyosobowym - 156 zł, a w czteroosobowym - 182 zł. Z każdą kolejną osobą opłata wzrośnie o 2 zł.

W uchwale wskazano dwie przyczyny podwyżki. To wzrost wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikający z wprowadzenia nowych zasad segregacji śmieci (rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2016 roku) oraz wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 roku.

- Przeprowadzona analiza wykazała, że dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według aktualnie obowiązującej stawki nie pokrywają obecnych wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami i nie są wystarczające również, aby pokryć przyszłe koszty. W celu zapewnienia samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (gmina nie może dokładać do systemu - red.) niezbędnym jest podjęcie uchwały ustalającej nowe stawki - czytamy w projekcie uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej.

bak