Ledwie ukończono prace związane z rewitalizacją ogrodu jordanowskiego u zbiegu ul. Broniewskiego i Zielonej w Bielsku-Białej, a wkrótce planowane jest ogłoszenie przetargów na przebudowę parku Włókniarzy z placem Mickiewicza oraz parku za ratuszem. W ramach tej pierwszej inwestycji powstanie bulwar nadbrzeżny z tarasem rekreacyjnym i siedziskami w formie trybun.

Przetarg na rewitalizację parku Włókniarzy będzie ogłoszony do końca marca. Projekt obejmuje również prace na placu Mickiewicza, skąd zdemontowane zostaną alejki bitumiczne. Z placu znikną też dotychczasowe ławki, kosze oraz donice z kwiatami. W ich miejsce pojawi się nowa nawierzchnia z kostki oraz nowe ławki, kosze na śmieci i pergole obsadzone pnączami. W planie małej architektury jest zasadzenie zieleni w nowej aranżacji oraz trawy z rolki.

Bulwar nadbrzeżny z trybunami

Utworzony w tym miejscu park doświadczeń posiadać będzie utwardzone nawierzchnie, urządzenia edukacyjne i tablice informacyjne. Powstanie ogrodzony plac zabaw. Ważnym elementem planu modernizacji parku Włókniarzy będzie budowa zejścia do rzeki Białej. W tym celu zdemontowany zostanie fragment umocnienia brzegu rzeki i powstanie bulwar nadrzeczny ze schodami terenowymi. Inwestycja będzie kosztowała łącznie ok. 1,7 mln zł.

- Projektowane zejście do rzeki zostanie zbudowane w nawiązaniu do istniejącej konstrukcji muru zabezpieczającego koryto rzeki i będzie łączyć alejkę z poziomem zabezpieczeń Białej. Na odpowiedniej konstrukcji zostanie wykonana podłoga na legarach, która będzie stanowiła taras do rekreacji - tłumaczą urzędnicy. - Do tarasu dojdziemy dwoma ciągami betonowych schodów, pomiędzy którymi znajdować się będą siedziska w formie trybun.

Nowe rzeźby metalowe i mural

Urząd Miejski planuje również ogłoszenie w II kwartale br. przetargu na rewitalizacją parku za ratuszem. Inwestycja miała być realizowana w ub. roku (patrz TUTAJ), ale realizację przesunięto w czasie. Prace zakładają demontaż istniejącego oświetlenia i wyposażenia, rozebranie starej nawierzchni, wykonanie nowych nawierzchni i fundamentów, m.in. pod montaż rzeźb metalowych (altana, lampion, żaba grająca na mandolinie, żaba siedząca na ławce oraz pałki wodne).

Park wyposażony zostanie w typowe drewniane ławki, kosze na śmieci, tzw. psi pakiet, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Dodatkowo na murze nadbrzeżnym powstanie mural. Plan zakłada m.in. konserwację rzeźby Akrobaty, która stanęła w tym miejscu w 2009 roku. Renowacji poddany zostanie także właz do schronu obrony cywilnej znajdującego się w piwnicach ratusza. W tym przypadku koszt prac rewitalizacyjnych szacowany jest na ok. 1,5 mln zł.

Bartłomiej Kawalec

Foto: Mirosław Jamro