Ok. 800 osób w ponad 70 obwodowych komisjach wyborczych potrzebnych będzie w Bielsku-Białej do organizacji wyborów prezydenckich - dowiedział się portal. Samorząd musi zorganizować im spotkania i szkolenia. Uprawnionych do głosowania będzie ok. 132 tys. osób.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu z 5 lutego br., pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 6 kwietnia mają zostać utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów. Do tego dnia należy ustalić granice, siedziby i numery obwodów.

Do 20 kwietnia komisarze wyborczy powołają obwodowe komisje wyborcze, a informacje o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych zostaną podane do wiadomości publicznej. W tym terminie gminy muszą sporządzić spisy wyborców (w Bielsku-Białej uprawnionych do głosowania będzie ok. 132 tys. osób).

27 kwietnia upływa termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespon­dencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. Na sześć dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich upływa ustawowy termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

bak