W lipcu podpisany zostanie kontrakt na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 z Bielska-Białej do Dankowic. Trzy dni temu głównego wykonawcę tzw. bielskiego fragmentu trasy wyłoniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają 33 miesiące, ale do terminu realizacji robót budowlanych nie wliczają się tzw. okresy zimowe. Zgodnie z planami, pierwsi kierowcy pojadą nową trasą w kierunku Mysłowic w 2024 roku.

W październiku ub. roku GDDKiA ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i budowę blisko 40-kilometrowej trasy S1 z podziałem na trzy części: od węzła Kosztowy II w Mysłowicach (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic oraz od Dankowic do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej (z węzłem). Oferty otwarto w lutym i marcu.

Liczyła się cena i czas

W maju wybrana została najkorzystniejsza oferta na odcinek od węzła Oświęcim do Dankowic, a następnie podpisano umowę z wykonawcą. Teraz urzędnicy dokonali wyboru najlepszej oferty na tzw. bielski odcinek S1. Jako najkorzystniejszą z dziewięciu złożonych uznano ofertę konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia o wartości 586,7 mln zł. (GDDKiA zamierzała przeznaczyć na inwestycję 733,9 mln zł).​

Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości. - Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Czas projektowana nie jest objęty wyłączeniami - informuje GDDKiA.

Po dwa pasy z rezerwą

​Zgodnie z planem, główny wykonawca zbuduje m.in. 12-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym). Powstaną dwa węzły drogowe - Stara Wieś i Suchy Potok, a także inne drogi towarzyszące ekspresówce oraz obsługujące tereny przyległe.

Bielski odcinek S1 zostanie wyposażony m.in. w miejsca obsługi podróżnych (Dankowice Zachód i Dankowice Wschód), tzw. obwód utrzymania drogi (jego zadaniem jest m.in. prowadzenie odśnieżania, dbanie o porządek w pasie drogowym, prowadzenie drobnych prac konserwacyjnych, naprawa uszkodzonych w barier), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Bartłomiej Kawalec

Foto: NadDachami