Od 7 września przez miesiąc mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli składać deklaracje udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii. Dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie miasta, którzy chcą zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne. Inwestycje będą wykonywane w przyszłym roku.

Aby zgłosić swój udział w projekcie (szczegółowo pisaliśmy o nim TUTAJ), będzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz zgody właściciela. Wraz z deklaracją należy złożyć wydrukowany z internetu aktualny wydruk z księgi wieczystej lub ewentualnie inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności. Wszystkie formularze znajdziesz TUTAJ.

Deklaracje udziału w formie papierowej będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD). W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. W sprawie szczegółów projektu i ewentualnych pytań została uruchomiona specjalna infolinia tel. 12/4446003 oraz 502 536 075.

Projektem objęte są instalacje odnawialnych źródeł energii: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne i fotowoltaika. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych koniecznych do poniesienia na instalacje. Podatek pokrywa grantobiorca. O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego.

Projekt jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości finansowych wobec miasta. Istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Można wybrać więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE dla jednego budynku. Jeśli do instalacji będziemy wykorzystywali dach, musi być on pozbawiony eternitu/azbestu. Budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę. Wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej. Granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych kosztów.

bb

Foto: UM Bielsko-Biała