W miniony czwartek w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej miała miejsce ceremonia pogrzebowa zmarłego mężczyzny. Ze względu na to, iż w pogrzebie uczestniczył więzień na przepustce pobliski teren zabezpieczali funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz bielscy kryminalni. Krótki artykuł o tym wydarzeniu opublikowany przez portal poruszył Czytelników, prowokując ich do wielu komentarzy na stronie oraz w naszym profilu na Facebooku.

Wejście do katedry zabezpieczali funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, natomiast w okolicy katedry byli policjanci operacyjni (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Tajemniczy pogrzeb w asyście mężczyzn z bronią długą - foto). Świadkiem tego wydarzenia był dziennikarz naszego portalu, który bezskutecznie próbował na miejscu dowiedzieć się, dlaczego na pogrzebie są obecni funkcjonariusze służb mundurowych.

Uzbrojony konwój osadzonego

Odsyłano nas do rzeczników poszczególnych formacji. Wreszcie na pytania w formie pisemnej odpowiedziała rzeczniczka Służby Więziennej w Katowicach, która poinformowała, że tego dnia w Bielsku-Białej realizowany był konwój osadzonego uczestniczącego w uroczystościach pogrzebowych członka rodziny.

- Częstą praktyką w okręgu katowickim jest udział w takich sytuacjach funkcjonariuszy GISW, choćby z uwagi na specyfikę tego losowego wydarzenia - otwartą przestrzeń, udział dużej liczby postronnych osób, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa realizowanego konwojowania. Zasady funkcjonowania grup interwencyjnych określa zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Obowiązujące przepisy zezwalają na udział skazanego/tymczasowo aresztowanego w ceremonii pogrzebowej osoby bliskiej na podstawie art. 141a par. 1 kkw - poinformowała nasz portal mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Nie ma odrębnej statystyki

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w trybie art. 141a kkw podejmuje dyrektor jednostki penitencjarnej, a w przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego (sądu, prokuratury). Decyzja każdorazowo podejmowana jest indywidualnie.

Jak dowiedział się portal, w pierwszym półroczu 2019 w okręgu katowickim udzielono 132 zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w trybie art. 141a kkw. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach nie prowadzi jednak odrębnej statystyki dotyczącej liczby zezwoleń udzielanych w tym trybie na uczestnictwo w pogrzebie członka rodziny.

Tekst i foto: Mirosław Jamro