Cztery zastępy straży pożarnej i policję wysłano wczoraj po południu po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie odoru w wieżowcu przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Późnym wieczorem w tym samym bloku znów interweniowała straż pożarna.

Pierwsze zgłoszenie do oficera dyżurnego MSK wpłynęło o godz. 14.57. Zgłaszający podał numer mieszkania, którego miała dotyczyć interwencja. Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy nie znaleźli żadnego zagrożenia. Alarm okazał się fałszywy.

Drugie zgłoszenie dotyczące tego samego wieżowca i mieszkania wpłynęło o godz. 22.33. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej. W toku czynności ustalono, że zagrożenia nie ma. Ze względu na uzasadnione podejrzenie, iż lokatorka tego mieszkania ma kłopoty zdrowotne i alarmuje służby, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

Tekst i foto: Mirosław Jamro