Dzięki wczorajszej akcji "Wytnij Hołubca" przez parę godzin ulice kilkunastu polskich miast stały się sceną tanecznego korowodu w ludowym stylu. Od południa po Bielsku-Białej krążyły zespoły folklorystyczne, które muzyką i śpiewem zachęcały spotkanych bielszczan do przyłączenia się do zabawy.

Niedzielna akcja zakończyła się na placu Bolka i Lolka, gdzie wszyscy uczestnicy zabawy pokazali, jak tańczy się oberki, mazurki i krakowiaki. Kolorowe stroje, ludowa muzyka i żywiołowe tańce podziwiali nie tylko bielszczanie. Wśród osób oklaskujących występy widzieliśmy również obcokrajowców, w tym Niemców i gości z Azji. Wszystkich zainteresowanych uczono, jak "wycina się hołubca".

O godz. 16 przystąpiono do próby bicia rekordu w „wycinaniu hołubca”. Na koniec członkowie zespołów oraz rozgrzani tańcem widzowie połączyli siły w korowodzie. Celem akcji "Wytnij Hołubca" jest promowanie polskiej kultury ludowej i pokazanie, że może być atrakcyjną formą aktywności dla młodzieży, także tej mieszkającej w miastach.

Foto: Piotr Bieniecki