Wystawa łączy dwa cykle malarskie artysty: „Królestwo" – poświęcony wątkom osobistym, dotyczący utraty, skupiony na przedmiotach, wnętrzach, pamięci i przeszłości oraz „Spokojne dni, spokojne noce..." - obrazy, które wbrew tytułowi odnoszą się do nieustannego poczucia zagrożenia towarzyszącego naszym czasom. Oba cykle powstały w 2017 roku, na wystawie będą uzupełnione kilkoma obrazami wcześniejszymi, z lat 2014-2016, niejako antycypującymi obecną tematykę.

Malarstwo Roberta Bubla rozpięte jest między abstrakcją a realizmem. Ekspresja i gwałtowny ruch pędzla używane są przez autora w sposób kontrolowany, a rysunek, choć bardzo swobodny, nie pozostawia wątpliwości co do przedstawianych treści. Ograniczona paleta barwna, z przewagą błękitów oraz czerni i bieli, czasem przerywana jest ostrym akcentem czerwieni lub ciepłej ochry.

Dla autora ważna jest kompozycja, gdyż, jak twierdzi: „podkreśla znaczenie ładu wewnątrz malarskiej wypowiedzi, bo intuicyjny proces pracy malarskiej to logiczny wybór elementów znaczących z chaosu".

Nastrój melancholii wypełniający płótna z cyklu „Królestwo", przenosi się na widza, wywołując wspomnienia opuszczonych miejsc, zapomnianych przedmiotów, minionego dzieciństwa.

W cyklu „Spokojne dni, spokojne noce..." autor obrazuje swoje rozterki i niepokoje egzystencjalne, nazywając je wprost: „Fenomen zagrożenia - przeżycia, które teraz właśnie dotyka mnie ze zdwojoną siłą, jest doświadczeniem bezpośrednim. Przeraża mnie zachwyt nad urokiem technologii, która stwarza przedmioty mordu. To lęk przed zagładą świata zarówno moich wspomnień - tych przywoływanych w obrazach - jak i wspólnoty cywilizacyjnej".

                                                                                                            Agata Smalcerz

 

Wystawa trwa od 1 do 25 lutego 2018 roku.

http://www.galeriabielska.pl/index.php?d=details&sek=Wystawy&idArt=2889