Od wtorku, 22 maja do soboty 26 maja, na scenach Teatru Banialuka, Teatru Polskiego oraz w Centrum Kultury im. W. Kubisz zaprezentują się grupy teatralne z 15 krajów świata (m.in. z Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Japonii, Libanu, Litwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Węgier) oraz 6 teatrów z Polski.

Program festiwalu to, jak zawsze, przegląd tego, co najważniejsze w światowym lalkarstwie. Zobaczymy spektakle, które w sposób znaczący odznaczają się maestrią animacji i szacunkiem dla tradycji lalkarskiej (np. Teatro de Marionetas do Porto z Portugalii z przedstawieniem „Kitsune” oraz Plexus Polaire z Francji z widowiskiem „Popiół”), spektakle zrealizowane w technice teatru cieni jak Loutkovno Gledališče Ljubljana ze spektaklem „Gęś, śmierć i tulipan” czy Teatr Figur z Polski ze spektaklem „Huljet, huljet”), twórców, którzy śmiało eksperymentują z formą (m.in. Cie Alexis Rouvre z Belgii z przedstawieniem "Sznury" oraz LIVSMEDLET z Finlandii z przedstawieniem „Niewidoczne kraje”) wreszcie artystów prezentujących odmienne estetyki i style, ale także kultury (m.in. Saruhachi-za z Japonii czy Khayal Association for Art. Education z Libanu).

Twórcy spektakli odważnie sięgają po tematy tabu, dotąd w przedstawieniach niemal nieobecne, traktowane marginalnie bądź specjalnie łagodzone – poczucie wyobcowania i samotność, brak akceptacji i tolerancji, piętno inności i wykluczenie, problemy emigracji i imigracji, wojna i terroryzm, odchodzenie i śmierć – jako naturalna kolej ludzkiego życia. Ale także odwieczna potrzeba spełnienia, miłości i akceptacji... 


Uzupełnieniem pokazów będą w tym roku dwa bezpłatne widowiska plenerowe oraz imprezy towarzyszące: warsztaty, wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Galerią Bielską BWA poświęcona lalkom afrykańskim oraz zamykający festiwal koncert zespołu 'Chłopcy kontra Basia".