22 marca Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej zaprasza na konferencję poświęconą "Setnej rocznicy konfliktu o Zaolzie". Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17:00 w siedzibnie Książnicy Beskidzkiej.

W trakcie konferencji wystąpią:

- dr Rafał Butor - historyk  - "Historyczne uwarunkowania konfliktu polsko-czeskiego. Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego do XX w,

- dr Grzegorz Wnętrzak - historyk - "Sytuacja społeczno - polityczna Europy Środkowej w kontekście ustalania granic pomiędzy Czechosłowacją, a Polską"

- mgr Stefan Król z cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej-  "Militarne aspekty wojny o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r."

Na wydarzenie - wstęp wolny.