W Pałacyku Rosta odbyło się spotkanie nauczycieli, bibliotekarzy, regionalistów oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych i kulturalnych na konferencji pt. „Skarby regionalnej kultury".

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie realizowania programu z edukacji regionalnej. W procesie dydaktyczno-wychowawczym głównym celem edukacji regionalnej jest rozwijanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska, poznanie jego tradycji i kultury. Konferencja jest przykładem wspierania przez bibliotekę pedagogiczną nauczycieli w realizowaniu przez nich programu w zakresie edukacji regionalnej. 

Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach wskazywali, że chociaż regionalizm nie jest nowatorstwem w pedagogice, to powinien opierać się o program działań, które w lokalnych warunkach będą zmierzać do unowocześniania życia i kultury. Koordynator ds. inwestycji Komitetu Ratowania Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku-Białej, społeczny zarządca cmentarza i znany społecznik Dariusz Gajny zaprezentował, jak realizacja tego projektu przy udziale i pomocy młodzieży umożliwia młodym zapoznanie się z historią i przygotowuje ich do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Andrzej Orzechowski, dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, opowiedział o powstającym obecnie Centrum Bajki i Animacji w oparciu o legendarny dorobek Studia, w którym bajka „Bolek i Lolek” to klasyka, na której wychowały się całe pokolenia Polaków. Sukces Bolka i Lolka tkwi w umiejętnym zakamuflowaniu edukacyjnej roli tych filmów: mali bohaterowie potrafią imponować pomysłowością, przyjaźnią, uczciwością, dobrem, troską o innych.

Krystyna Mikociak, kierownik i choreograf Zespołu Regionalnego „Mali Magurzanie” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach, podzieliła się wieloletnim doświadczeniem w kultywowaniu przez  zespół tradycji regionalnych poprzez  śpiew,  taniec  i  muzykę Beskidu Żywieckiego. W zespole, jak nigdzie indziej dba się o wychowanie - dzieci i młodzież, oprócz kultywowania tradycji, uczą się pracy w grupie, otwierają się na ludzi, dzielą swoją pasją z innymi. Krystyna Mikociak podkreśliła, że znakomitym efektem tej pracy jest poczucie więzi emocjonalnej młodych ludzi z miejscem własnego urodzenia oraz wysoki poziom artystyczny ich bogatego programu.

db