Dzieła malarskie 69 artystów z całej Polski będą prezentowane na wystawie finałowej ogólnopolskiego konkursu malarstwa Bielska Jesień. Uroczyste otwarcie wystawy 9 listopada w Galerii Bielskiej BWA.

Na tegoroczny konkurs 700 artystów zgłosiło blisko 3 tys. prac. Na wystawę finałową wybrano 194 obrazy 69 malarzy. Konkurs malarstwa Bielska Jesień jest organizowany od 55 lat. To przegląd najnowszej twórczości polskich malarzy (na konkurs można nadsyłać prace, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat). Po raz trzeci formuła biennale jest otwarta nie tylko dla twórców z wyższym wykształceniem artystycznym, ale też dla osób, które nie mają takiego wykształcenia lecz wykazują się aktywnością artystyczną i dorobkiem twórczym.

- Przy wskazaniach do nagród, tradycyjnie już brano pod uwagę trafność znalezienia adekwatnej formy do prezentowanych treści. Ważnym kryterium było też wyraziste określenie się w relacji do współczesności i rzeczywistości - rozumianych bardzo różnorodnie: od zaangażowania społecznego i politycznego do budowania własnego, intymnego świata. Ten ostatni rozumiano szeroko, gdyż mamy tu egzotykę, traumę, hedonizm, podpatrywanie wielkich mistrzów i mniej znanych, zapomnianych malarzy z XVIII i XIX wieku. W relacji do nich zaobserwować można próbę dialogowania, ale też programową „naiwność”, celowe odcinanie się od ich magii, nadającą intymnemu światu swoistą niepowtarzalność - wymienia Jerzy Kosałka, przewodniczący tegorocznego jury.

Zwycięzca konkursu otrzyma Grand Prix - Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20.000 zł) oraz Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA dla laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni 2017 w wysokości 10 tys. zł wraz z organizacją wystawy indywidualnej.

Zdobywca drugiego miejsca otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł); trzeciego miejsca - Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł). Wręczonych zostanie również pięć wyróżnień regulaminowych (2.000 zł każde). Wyróżnienia przyznaje także osiem redakcji pism i portali: Artinfo.pl, Kwartalnik „Artluk”, Pismo Artystyczne „Format”, „Magazyn Sztuki w Sieci”, Magazyn „Szum”, „Notes na 6 Tygodni”, O.pl Polski Portal Kultury, „Gazeta Wyborcza” Katowice. Nagrodą są różne formy publikacji o wybranym artyście.

Wystawa Bielskiej Jesieni 2017 czynna będzie od 10 listopada do 31 grudnia br. codziennie w godz. 10.00-18.00 w Galerii Bielskiej BWA oraz w Willi Sixta (ul. Mickiewicza 24). Widzowie będą mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego budynku przed rewitalizacją, jakiej zostanie poddany w 2018 roku, w ramach projektu europejskiego realizowanego przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Galerię Bielską BWA i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wstęp na wystawę w dwóch przestrzeniach wystawienniczych jest bezpłatny.

db