Galeria Bielska BWA wraz z Fundacją Młodego Kina ogłaszają 4. edycję konkursu Filmujemy Bielsko-Białą.

Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla amatorów filmowców zainteresowanych historią miasta, jego ciekawostkami, pięknem i różnorodnością. Filmy do konkursu mogą mieć dowolną formę (fabuła, animacja, dokument, eksperyment), nie mogą przekroczyć 2 minut, a ich tematyka musi nawiązywać do jednej z ulic miasta wybranych przez organizatorów. W tym roku są to ulice, których nazwy odwołują się do rzek i potoków przepływających przez Bielsko-Białą: Nad Niprem, Nad Potokiem, Nad Białą, Nadbrzeżna, Wodna, Rzeczna i Złoty Potok.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 23.59.

Szczegóły na www.galeriabielska.pl.

1 marca – 12 kwietnia 
Ogłoszenie wyników: 17 kwietnia, godz. 18.00.

Gotowy film należy zamieścić w Internecie, a link do niego przesłać na adres: konkurs@filmujemy-miasta.pl

Filmy zgłoszone do ubiegłorocznej, 3. edycji "Filmujemy Bielsko-Białą!" w 2017 r. można obejrzeć na: filmujemy-miasta.pl/bielsko-biala-3/.