Potwierdziły się nasze informację z kwietnia. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił właśnie nowy przetarg na rozbudowę ul. Cieszyńskiej. Zakres inwestycji jest podobny do pierwszej wersji przetargu ogłoszonej dwa lata temu.

- Bielski samorząd nie porzucił dotychczasowych planów rozbudowy ul. Cieszyńskiej. W sprawie inwestycji wartej ponad 100 mln zł Ratusz gra va banque i licząc na korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, wkrótce ogłosi nowy przetarg - pisaliśmy w połowie kwietnia w artykule Miasto gra o wszystko. Nowy przetarg na Cieszyńską. Dziś nasze informacje sprzed dwóch miesięcy potwierdził MZD, który ponownie ogłosił konkurs na wykonanie inwestycji wartej ok. 100 mln zł.

Zamówienie obejmuje rozbudowę ul. Cieszyńskiej na odcinku czterech kilometrów wraz z budową dwóch rond turbinowych oraz przebudową ronda im. Niemena. Przebudowane zostaną także istniejące skrzyżowania Cieszyńskiej z ulicami przyległymi oraz rozbudowane niektóre przejścia podziemne i zatoki autobusowe. Wzdłuż ulicy powstanie ścieżka rowerowa.

Zainteresowane firmy oferty mogą składać do 25 lipca br. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację prac inwestycyjnych (w pierwszym przetargu 28 miesięcy), licząc od dnia podpisania kontraktu.

bak