W minionym roku w Bielsku-Białej i powiecie bielskim odnotowano spadek liczby przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. Było mniej kradzieży, rozbojów czy uszkodzeń mienia. Odnotowano też mniej wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach - wynika ze statystyk policyjnych za rok 2018.

W auli KMP w Bielsku-Białej odbyła się wczoraj odprawa służbowa, podczas której zaprezentowano wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów w ub. roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. W 2018 roku po raz pierwszy w historii jednostki policjanci osiągnęli ponad 50 proc. wskaźnik wykrywalności w zakresie siedmiu wybranych kategorii przestępstw.

W minionym roku odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych. Mniej było przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzeń mienia. Poziom wykrywalności przestępczości kryminalnej wyniósł ponad 70 proc. Mniej było wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach. Śledczy zabezpieczyli ponad 21 kg narkotyków, w tym ponad 2,5 kg  najgroźniejszych dla życia - dopalaczy.

Podczas odprawy szef bielskiej policji insp. Krzysztof Herzyk podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym oraz przedstawicielom współpracujących z policją służb i instytucji. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Głos zabrał również prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który położył nacisk na bardzo dobrą współpracę bielskiej policji ze służbami i instytucjami na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Prezydent pogratulował policjantom osiągniętych wyników, życząc im spokojnej i bezpiecznej służby (o działalności wykrywczej bielskiej policji piszemy Handel fałszywym złotem w Bielsku-Białej. Zatrzymania wśród pseudokibiców).

bb

Foto: Policja