Tylko do 12 listopada potrwają konsultacje społeczne w sprawie proponowanej przez Ratusz podwyżki stawek za odbiór śmieci od mieszkańców Bielska-Białej. Zgodnie z projektem uchwały, od 1 stycznia 2020 czeka nas prawie dwukrotna podwyżka opłat.

Zarządzeniem prezydenta Jarosław Klimaszewskiego wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie podwyżki stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Bielska-Białej (przedstawialiśmy je w artykule Śmieci do góry! Od 1 stycznia blisko dwukrotna podwyżka opłat). Konsultacje potrwają do 12 listopada. Termin jest więc krótki tym bardziej, że znaczna część czasu przewidzianego na zgłaszanie opinii przypada na dni wolne od pracy.

O konsultacjach urzędnicy poinformowali poprzez ogłoszenie na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, rozplakatowanie komunikatu na terenie objętym konsultacjami oraz na łamach Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres Biura ds. Gospodarki Odpadami: bgo@um.bielsko.pl. Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr 3) przy placu Ratuszowym 6, gdzie dostępne są formularze w wersji papierowej.

 

Projekt uchwały oraz formularz w wersji elektronicznej można znaleźć TUTAJ.

 

bak