Wydaje się, że dziś nie ma wiary w to, iż Polskę można naprawić. Polacy nie wierzą, że politycy mogą myśleć o obywatelach, a nie o swoich stołkach, że podatki mogą być proste, że można odbiurokratyzować gospodarkę, że edukacja może dawać dobry start. Wcale się nie dziwię. Stare partie robią wszystko, żeby ten brak wiary ugruntować.

Wbrew pozorom, naprawa Polski to zadanie do zrealizowania. (YES WE CAN!). Problemem jest „tylko” fakt, że nikt za nas tego nie zrobi. Nowoczesna Polska, Szanowni Państwo, zaczyna się od Waszego głosu. Chciałbym więc Państwa zachęcić do oddania głosu na Nowoczesną Ryszarda Petru. 25 października możecie dać Polsce szansę wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju. Z pewnością zaś pomyślność gospodarcza Polski przełoży się na nasze osobiste sukcesy.

Nowoczesne państwo

Nowoczesna Ryszarda Petru swoją wizję Polski oparła na siedmiu kierunkach programowych. Dotyczą one organizacji państwa, gospodarki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, polityki społecznej i polityki zagranicznej. Kierunki naszego programu znajdują się na stronie internetowej www.nowoczesna.org. Chciałbym Państwu przybliżyć to, co w tym programie jest mi najbliższe.

Przedstawiona przez nas wizja nowoczesnego państwa znacząco obiega od dzisiejszych standardów. Przede wszystkim chcemy odbiurokratyzować Polskę i zmniejszyć uciążliwość procedur urzędowych. Uważamy, że należy zdecydowanie przyśpieszyć kompleksową informatyzację kraju. Planujemy zintegrowanie różnych systemów państwowych tak, aby urzędnik mógł korzystać z baz danych, które są niezbędne dla załatwienia sprawy, a nie żądał dziesiątek stron załączników.

Wśród naszych propozycji znajduje się również postulat ograniczenia kadencyjności posłów do dwóch kadencji, a także likwidacja Senatu. Chcemy wprowadzić głosowanie przez internet, co podniesie poziom udziału obywateli w życiu publicznym. Postulujemy także wzmocnienie finansowe gmin, tj. większą decentralizację finansów na rzecz samorządów. Uważamy, że państwo powinno troszczyć się o wartości w życiu publicznym: wolny rynek, wolność światopoglądu, odpowiedzialność i solidarność społeczną.

Nowoczesna gospodarka

Uważamy, że kluczem do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego jest radykalne uproszczenie przepisów oraz ich stabilizacja. Państwo musi przestać krępować przedsiębiorczość i inicjatywę Polaków. Wprowadzimy prawdziwą wolność gospodarczą i zasadę: co nie zabronione, to dozwolone. Będziemy także inicjować likwidację zbędnych koncesji, zezwoleń i licencji.

Chcemy likwidacji przywilejów grup zawodowych i niesprawiedliwych obciążeń. Uważamy, że kluczowym dla gospodarki zagadnieniem są proste i równe podatki. Proponujemy podatki w formule 3x16.

Chcemy zmiany stosunku urzędów do przedsiębiorców na partnerski oraz wprowadzenia mechanizmów wsparcia biznesu w rozwoju, ekspansji międzynarodowej lub przy przejściowych trudnościach. Chcemy, aby Polska przeszła od gospodarki opartej na taniej sile roboczej do rywalizowania jakością i innowacyjnością.

Nowoczesna edukacja

Współczesna edukacja musi być otwarta na świat, gdyż jeszcze nigdy w historii zmiany nie zachodziły tak dynamicznie. Stare programy już nie wystarczą. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież mogły skutecznie konkurować z rówieśnikami z innych państw. Chcemy, aby miały nad nimi przewagę!

Edukacja dzieci i młodzieży powinna rozwijać: umiejętność współpracy, zdolność do podejmowania ryzyka i akceptację pomyłek, działanie w oparciu o wysokie zaufanie do siebie i innych oraz przedsiębiorczości. Postulujemy upraktycznienie edukacji na wszystkich jej etapach oraz odbudowę szkolnictwa zawodowego. Chcemy powiązania edukacji z potrzebami rynku i udziału przedsiębiorców w tworzeniu ram programowych. Chcemy zainicjować Narodowy Program Nauki Angielskiego.

Dziś Polski nie stać na marnotrawstwo talentów, dlatego będziemy wdrażać mechanizmy zwiększające ich wykorzystanie. Będziemy wdrażać rozwiązania sprzyjające łączeniu pracy naukowej z biznesem i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Działać lokalnie

Za ważny obszar aktywności poselskiej uważam działalność na rzecz mojego miasta i regionu: Bielska-Białej, a także powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego. Chcę wspierać społeczność w realizacji inicjatyw lokalnych oraz lobbować na rzecz realizacji konkretnych zadań przez samorząd wojewódzki oraz administrację centralną, w tym inwestycji drogowych oraz wspierających rozwój turystyki.

Mirosław Suchoń, kandydat Nowoczesnej Ryszarda Petru na posła

Nasz portal udostępnia swoje strony politykom, którzy będą się ubiegać o mandat w październikowych wyborach parlamentarnych. Redakcja nie odpowiada za treść opinii wyrażanych przez autorów artykułów.

Z tego cyklu ukazały się dotąd następujące artykuły:
Nie ferujmy pochopnych wyroków - Rafał Muchacki (PO)
Przeciwnik aborcji i eutanazji - Stanisław Pięta (PiS)
Jak hartował się beniaminek - Artur Górczyński (SLD)
Obojętność ludzi dobrych - Bronisław Foltyn (KORWiN)