Cięcie laserowe jest jedną z coraz popularniejszych metod obróbki różnych materiałów, szczególnie jednak stali czarnej, stali nierdzewnej oraz aluminium. Gwarantuje bowiem wyjątkową precyzję i w wielu przypadkach pozwala wyeliminować konieczność przeprowadzania dalszej obróbki ponieważ detale wykonane za pomocą lasera charakteryzują się bardzo wysoką jakością.

  1. Na czym polega cięcie laserem?
  2. Cena za cięcie laserem

Na czym polega cięcie laserem?

Cięcie laserowe blach i nie tylko to metoda rozdzielania termicznego. Na powierzchnię materiału skierowana zostaje wiązka laserowa, która silnie nagrzewa konkretny punkt materiału aż do jego stopienia lub całkowitego odparowania. Cięcie rozpoczyna się dokładnie w momencie, gdy laser wniknie z materiał. Następnie wiązka laserowa jest kierowana na materiał zgodnie z obranym wzorem, co powoduje rozdzielenie materiału według zaplanowanego wzoru. 

Technologię tę można wykorzystywać do obróbki bardzo wielu różnych materiałów, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. W przemyśle natomiast najczęściej stosowane jest cięcie laserem blach, rury i profili. Do podstawowych zalet tej metody należy także to, że wycinanie laserowe jest na tyle dokładne, nie szarpie końcówki rozdzielanego materiału, że niepotrzebna jest dodatkowa obróbka (https://www.laserfabryka4x4.pl/oferta/ciecie-laserem-blachy-2d) . Krawędzie się nie strzępią, nie odkształcają, nie są ostre i niebezpieczne. Niepotrzebna jest więc dodatkowa obróbka materiałowa. Cięcie blach jest również bardzo precyzyjne, pozwala na tworzenie bardzo skomplikowanych wzorów. W porównaniu do cięcia plazmowego, często wykorzystywanego do obróbki stali zwykłej, nierdzewnej, aluminium, cięcie laserowe rur i profili wykazuje wyższą jakość cięcia, mniejsze zużycie energii (https://www.laserfabryka4x4.pl/oferta/ciecie-laserem-rur-i-profili-3d). Ponadto, procesowi towarzyszy znacznie mniejsze zapylenie i mniejszy hałas. Warto pamiętać, że jest to także obróbka bezkontaktowa, więc wyjątkowo bezpieczna. Wiąże się z ograniczonym kosztami konfigurowani, a mimo to gwarantuje idealna powtarzalność wycinanego wzoru.

Cena za cięcie laserem

Fabryka 4x4, która oferuje cięcie laserem, podkreśla, że ustalenie cen za cięcie laserem wymaga za każdym razem indywidualnego kontaktu w postaci zapytania ofertowego wysyłanego na adres laser@fabryka4x4.com.pl.

Cena cięcia laserowego zależy od kilku czynników m.in.:

·         Gatunku stali

·         Grubości stali

·         Ilości zamawianych detali

·         Długości cięcia i ilości wpaleń

·         Gazu dobranego do cięcia i wiele innych

Koszty wykonania są porównywalne z cięciem plazmowym, natomiast detale wypalane w technologii laserowej mają nieporównywalnie wyższą jakość i nie wymagają dalszej obróbki.

Więcej możesz dowiedzieć się na: https://www.laserfabryka4x4.pl/