Sprawdzenie ksiąg wieczystych online to wygodny sposób na zdobycie wszystkich potrzebnych informacji o nieruchomościach.

 

Księgi wieczyste – czym są?

Poszukiwana księga wieczysta nieruchomości przy placu Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej? Potrzebne informacje o budynkach przy bielskiej Brackiej? To proste – skorzystaj z serwisu ksiegi-wieczyste-online.pl.

Prowadzone przez sądy księgi wieczyste są jawnymi rejestrami, których celem jest ustalenie ogółu praw rzeczowych (przede wszystkim praw własności) na nieruchomościach. Dotyczą więc mieszkań, domów, działek budowlanych i gruntów, a także spółdzielczego prawa do mieszkania.

Wszystkie księgi wieczyste prezentują identyczne zestawy informacji. Znajdują się wśród nich wpisy na temat:

  • oznaczeń nieruchomości oraz praw związanych z jej własnością,
  • własności użytkowania wieczystego,
  • ograniczonych praw rzeczowych (oprócz hipotek), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, innych praw i roszczeń (z wyjątkiem hipotek),
  • założonych na nieruchomości hipotek.

Jawność ksiąg wieczystych

Księgami wieczystymi rządzą dwie zasady: jawności materialnej oraz powszechnej ich jawności. Zgodnie z zasadą jawności materialnej, domniemywa się, że prawa w nich wpisane są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu prawnego. Natomiast zasada powszechnej jawności ksiąg wieczystych oznacza, że każdy – bez względu na swój interes prawny – ma prawo wglądu w ich treść. Nie można wobec tego zasłaniać się nieznajomością zawartych w księgach wpisów czy wzmianek.

Niedopuszczalne jest więc powoływanie się na nieznajomość treści ksiąg wieczystych po to, by ochronić się np. przed roszczeniami osób, których prawa zostały w księdze wykazane. Sprawdzenie treści właściwej księgi wieczystej powinno jednak towarzyszyć każdej transakcji związanej z nieruchomościami.

Księgi wieczyste online

Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż od 2010 roku (na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości) księgi wieczyste udostępnione są online. Ich komfortowe przeglądanie oferuje serwis ksiegi-wieczyste-online.pl. Nowoczesny, intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs sprzyja sprawnej i szybkiej weryfikacji treści księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości.

Dla wygody – dodatkowe funkcje. Oprócz przejrzystej formy przeglądania ksiąg, możliwe jest również pobieranie treści ksiąg wieczystych w formacie PDF oraz ich wydruk. Możliwe jest także zamówienie dostarczenia oryginałów odpisów ksiąg wieczystych wydawanych przez uprawnione sądy wieczystoksięgowe.

Podstawowym ułatwieniem jest jednak wyszukiwarka ksiąg wieczystych. Aby sprawdzić treść ksiąg poszczególnych nieruchomości, nie trzeba znać ich numerów KW – wystarczy adres lub numer działki. To szczególnie użyteczne!