Znaki o zmiennej treści to świetne uzupełnienie znaków stałych o niezmiennej treści czy formie. Wyróżnia się przy tym dwie odmiany takich znaków - znaki o rysunku ciągłym oraz znaki w postaci nieciągłej (świetlne). Znaki o zmiennej treści umieszcza się m.in. nad pasami ruchu na konstrukcjach bramowych czy obok jezdni, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej w danej sytuacji skrajni.

Znaki zmiennej treści o rysunku ciągłym to znaki, których lica są wykonane z folii odblaskowej. Dzielą się one na znaki odblaskowe i odblaskowe podświetlane. W przypadku tablic, na których umieszczane są znaki o  rysunku ciągłym zmiana nadawanego znaku jest realizowana przez zmianę położenia elementów ruchomych w formie graniastosłupów o podstawie trójkąta, płaszczyzny z pasków blaszanych czy taśmy. Dzięki temu nadawać można nawet pięć różnych symboli. Barwy i wymiary takich znaków są takie same jak w przypadku znaków stałych.

Znaki pryzmatyczne w formie nieciągłej (świetlne) cechują się tym, że symbol czy napisy, jakie są na nich umieszczone, mają formę punktów świetlnych (diod elektroluminescencyjnych, żarówek czy soczewek światłowodów). Z uwagi na możliwości techniczne, widoczność symboli czy potrzeby eksploatacyjne, znaki tego rodzaju na ogół nadają sygnały, które są odwrotnością znaków stałych pod względem barwy tła i symbolu, a także napisu. W tym przypadku zmiana pokazywanego znaku następuje na skutek wygaszenia czy zapalenia poszczególnych sekcji elementów świetlnych.

Oznakowanie pryzmatyczne nieciągłe podzielić można na znaki odpowiadające barwą i kształtem odpowiednim znakom znakom statycznym, a także znaki przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku na tablicach o zmiennej treści. Jednak stosuje się w tym przypadku pewne uproszczenie formy symbolu i zmianę barwy tła z białego czy żółtego czy czarny oraz barwy symboli z czarnego na biały lub żółty. Poza tym obrzeża znaków ostrzegawczych i znaków zakazu są czerwone. Inne znaki z kolei mogą występować w kolorze niebieskim w połączeniu z inną barwą, która jednak jest stosowana na znakach drogowych.

Poza tym niekiedy oprócz tablic ze znakami o zmiennej treści, stosuje się również tablice tekstowe o zmiennej treści. Najczęściej umieszczane są one na konstrukcjach bramowych nad pasami ruchu czy obok jezdni w miejscach, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji wymuszających bieżące przekazywanie kierującym zmiennych informacji tekstowych w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązania stają się z roku na rok coraz popularniejsze.