Licznik energii elektrycznej montowany jest w każdym domu, mieszkaniu czy lokalu użytkowym, gdzie wykorzystywane są sprzęty i wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane prądem. Pełni funkcję przyrządu pomiarowego, który mierzy poziom konsumpcji prądu, dzięki czemu możliwe jest rozliczenie się z przedsiębiorstwem sprzedającym energię. Jak działa licznik prądu i jakie są jego rodzaje? Dlaczego warto zdecydować się na inteligentny licznik energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej montowany jest w każdym domu, mieszkaniu czy lokalu użytkowym, gdzie wykorzystywane są wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane prądem. Można uznać go więc za nieodzowny element w procesie korzystania z energii elektrycznej. Jaką funkcję pełni licznik prądu i jakie są jego rodzaje?

Licznik prądu – co trzeba o nim wiedzieć?

Licznik sumuje energię elektryczną wykorzystywaną przez wszystkie urządzenia zasilane prądem. Posiada on własny numer seryjny, co umożliwia przypisanie go do konkretnego gospodarstwa domowego bądź firmy. Jego wskazania stanowią podstawę, na bazie której sprzedawca energii określa wysokość naszych rachunków za prąd. Spożytkowana energia mierzona jest w kilowatogodzinach (kWh) - jednostce, która mówi nam jaką ilości energii wykorzystuje przez godzinę urządzenie o mocy jednego kilowata. Dla budynków przemysłowych, które charakteryzują się wysokim zużyciem prądu, jednostkę pomiaru często stanowi megawatogodzina (MWh). Najczęściej możemy spotkać się z licznikami indukcyjnymi oraz elektronicznymi. Co je od siebie różni?

Indukcyjny a elektroniczny licznik energii

Licznik indukcyjny stanowi najstarszy model licznika, który jest coraz rzadziej spotykany, głównie przez swoje mniejsze zaawansowanie technologiczne. Kilowatogodziny są w nim naliczane dzięki aluminiowej tarczy, która porusza się w sposób proporcjonalny do wykorzystywanej energii elektrycznej. Licznik może posiadać jeden lub dwa mierniki w zależności od tego, czy korzystamy z taryfy całodobowej, czy dwustrefowej. Na podstawie danych z licznika indukcyjnego możemy dokonywać rozliczeń ze sprzedawcą prądu według prognoz zużycia lub naszego rzeczywistego zużycia. Częściej spotykana jest opcja pierwsza, gdyż wariant drugi wiąże się z częstymi wizytami pracownika w celu dokonania odczytów licznika lub samodzielnym podawaniem jego stanu sprzedawcy energii.

grupy-taryfowe.jpg

Elektroniczne liczniki stanowią nowszą generację i stopniowo zastępują liczniki indukcyjne. Wyposażone w ekrany ciekłokrystaliczne w sposób znacznie bardziej precyzyjny dokonują wskazań zużycia prądu niż ich poprzednicy. Posiadają one również większą liczbę informacji m.in. sumaryczne zużycie prądu oraz jego zużycie w podziale na strefy, a także wybraną przez nas grupę taryfową. Co więcej, pracownik firmy zajmującej się sprzedażą prądu może odczytać stan naszego licznika w łatwiejszy sposób. Jest to możliwe dzięki nadajnikowi, który wykorzystując fale radiowe pobiera informacje dotyczące naszego zużycia energii i przekazuje je osobie przeprowadzającej odczyt. Wśród liczników elektronicznych wyróżniamy licznik inteligentny, który umożliwia nam jeszcze bardziej efektywny pomiar i monitoring wykorzystywanej przez nas energii.

Inteligentny licznik energii elektrycznej – korzyści

Inteligentny licznik posiada wbudowany modem, który pozwala na dwukierunkową komunikację między odbiorcą a dostawcą prądu. Informacja o wykorzystywanej przez nas energii jest przesyłana do odbiorcy co 15 (w przypadku przedsiębiorstw) lub 60 minut (w przypadku gospodarstw domowych) razem z dodatkowymi danymi w postaci mocy i napięcia prądu w naszym domu. Dzięki temu dostawca może w sposób zdalny nie tylko dokonywać pomiaru energii, ale także sterować siecią energetyczną m.in. reagując w sposób natychmiastowy w przypadku awarii. Dwukierunkowa komunikacja pozwala także dostawcy na zdalną aktualizację oprogramowania licznika. Innogy Polska umożliwia swoim klientom samodzielne podawanie stanu licznika oraz oferuje kompleksową informację pomagającą w jego szybkim odczycie. Co więcej, w ramach usługi „e-odczyt” oferowanej przez platformę Moje innogy każdego miesiąca możemy przesłać firmie informacje na temat naszego zużycia prądu i płacić za jego realne wykorzystanie. Dzięki temu rozwiązaniu możemy również kontrolować nasze zużycie energii elektrycznej, co w dłuższej perspektywie pozwala nam na obniżenie rachunków za prąd.

Zgodnie z dyrektywą unijną do 2020 roku dostawcy energii elektrycznej mają dokonać wymiany ponad 80% starych liczników na liczniki inteligentne. Zmiana ta swym zasięgiem obejmie około 16 milionów gospodarstw domowych na terytorium całego kraju. Projekt ma na celu zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem liczników, co w przyszłości może również wpłynąć na obniżenie taryf za energie elektryczną. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wymianą jest fakt, iż nie wiąże się ona z koniecznością zmiany umowy, co czyni cały proces szybkim i bezproblemowym.

Artykuł sponsorowany