Polacy zadają sobie dzisiaj pytanie: jaka będzie ich przyszłość? Chcą pracować, czuć się bezpiecznie i godnie żyć. Przyszłości w kraju nie widzą dla siebie osoby, które wyemigrowały w celach zarobkowych, a których liczba wzrasta. Pełne obaw są również osoby bez pracy bądź którym grozi jej utrata albo pracują, ale otrzymują niskie wynagrodzenia z trudem pozwalające na przeżycie. Tymczasem od ośmiu lat rządzący budują złudne przekonanie, że żyjemy niczym na zielonej wyspie.

Ludzi niepokoi stan oświaty, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, sytuacja na wsi. Do sposobu i stylu kierowania krajem, jakości rządzenia, ale i do obietnic bez pokrycia, rozlicznych afer, do mówienia o istnieniu państwa tylko teoretycznie czy twierdzenia, że za 6 tys. zł pracują albo złodzieje, albo idioci - nie będę się odnosił. Wszyscy widzimy i na co dzień odczuwamy fatalne skutki rządzenia krajem. Należy podjąć działania dające obywatelom szeroko rozumiane bezpieczeństwo, szansę rozwoju osobistego i narodowego, z poszanowaniem praw obywatelskich, w szczególności prawa do wpływania na sprawy publiczne.

Aktywność młodego pokolenia

Polska musi odzyskać podmiotowość, musi być oparta na wartościach - pracy i solidarności, wspólnoty czy też prawa i sprawiedliwości. To musi być Polska odpowiedzialnego państwa i gospodarki rynkowej. Należy odblokować gospodarczą inicjatywę Polaków, a także aktywność młodego pokolenia. Prawo i Sprawiedliwość ma konkretne rozwiązania i posiada dobry program działania.

* Koniecznych zmian wymaga służba zdrowia i opieka społeczna, w której kryzys trwa od lat.
* Działania zmierzające do prywatyzacji publicznej służby zdrowia, wprowadzenia jej płatnego charakteru są nie do przyjęcia. Prywatna służba zdrowia może funkcjonować, opierając się na własnych inwestycjach, a przejmowanie majątku publicznej służby zdrowia jest nie do zaakceptowania,
* Należy naprawić system oświaty i nauki w naszym kraju, większy nacisk położyć na szkolnictwo zawodowe średniego i wyższego szczebla,
* Niezwykle istotnym jest pakiet polityki rodzinnej, powszechny dodatek na dzieci, pomoc dla rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
* Należy wspierać zmianę ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego - 60/65,
* Polski przemysł i polska myśl techniczna wymagają odbudowy tak, aby mogły stanowić filar silnego państwa,
* Reformy wymaga wymiar sprawiedliwości, który powinien być ostoją praworządności,
* Wyjątkowo ważną sprawą jest bezpieczeństwo energetyczne. Energetyka powinna być pod polską kontrolą i opierać się na rodzimych surowcach,
* Polska przedsiębiorczość zasługuje na wsparcie przez państwo. Należy wprowadzić opodatkowanie hipermarketów i sektora bankowego oraz ułatwić prowadzenie działalności małym firmom poprzez obniżenie podatku CIT,
* Polską walutę należy utrzymać tak długo, jak to tylko konieczne, by Polacy mogli żyć godnie i bezpiecznie,
* Opowiadam się za rzeczywistym dialogiem społecznym, jego wzmocnieniem, a także za przeprowadzaniem referendów obywatelskich w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
* Pełnego wsparcia wymaga inicjatywa o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku po to, żeby ulżyć najbiedniejszym,
* Obrona polskiej wsi i polskiego rolnictwa leży w interesie nas wszystkich (ochrona ziemi przed wykupem przez kapitał obcy, Lasów Państwowych przed prywatyzacją i wyprzedażą oraz wyrównywanie poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników).
* Generalnej naprawy wymagają media publiczne. Jako publiczne, w dużym stopniu finansowane przez społeczeństwo, powinny być mediami bezstronnymi, spełniającymi powierzoną misję. Obecnie prezentowane przez nie standardy zdecydowanie odbiegają od obiektywizmu.

Program dla regionu

Uważam, że do spraw ważnych z punktu widzenia interesu naszego regionu należy m.in.:
* Realizacja dróg ekspresowych (Bielsko-Biała - Mysłowice, Bielsko-Biała - Zwardoń - tzw. „obejście Węgierska Górka”, Bielsko-Biała - Kraków),
* Gruntowna modernizacja trasy kolejowej Katowice - Zwardoń i Bielsko-Biała - Cieszyn,
* Rozwój turystyki poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego Beskidów oraz unikatowej architektury naszych miast, a także ich szersza promocja,
* Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej w zagrożonych gminach (Czechowice-Dziedzice i okolice, tereny na Żywiecczyźnie).

Od trzech kadencji jako radny Bielska-Białej zabiegam o sprawy mieszkańców, przenosząc ich oczekiwania i potrzeby na forum publiczne. To dzięki Państwa wsparciu, życzliwości i stałej współpracy udało się wiele osiągnąć. Są jednak sprawy, których nie da się rozwiązać na szczeblu samorządowym. Zgodziłem się kandydować do Sejmu RP, ponieważ dzięki mandatowi poselskiemu mógłbym zrobić dla naszego regionu znacznie więcej. Polska potrzebuje zmian przyjaznych dla obywateli. Wierzę, że razem uda nam się zrobić więcej z pożytkiem dla wszystkich i wspólnego dobra.

Grzegorz Puda, kandydat PiS na posła

Nasz portal udostępnia swoje strony politykom, którzy będą się ubiegać o mandat w październikowych wyborach parlamentarnych. Redakcja nie odpowiada za treść opinii wyrażanych przez autorów artykułów. Śródtytuły należą do redakcji.

Z tego cyklu ukazały się dotąd następujące artykuły:
Nie ferujmy pochopnych wyroków - Rafał Muchacki (PO)
Przeciwnik aborcji i eutanazji - Stanisław Pięta (PiS)
Jak hartował się beniaminek - Artur Górczyński (SLD)
Obojętność ludzi dobrych - Bronisław Foltyn (KORWiN)
Nowoczesny sposób na Polskę - Mirosław Suchoń (Nowoczesna Ryszarda Petru)
Mam tego dość! - Mateusz Trzeciak (Razem)
Nie jesteśmy nasi, ale Wasi - Mirosław Szemla (PSL)